Perwarisan Made Easy

Nama saya Anas. Kepakaran saya dan agensi saya adalah di dalam membuat dokumen perancangan harta serta menyelesaikan masalah urus pusaka. Klik sini untuk mula.

Misi Saya

Memperluaskan lagi kesedaran dikalangan rakyat Malaysia khususnya orang Islam akan kepentingan perancangan harta sebagai satu keperluan dalam melindungi dan mewarisi harta serta pendapatan dalam setiap individu dan keluarga.

Dengan adanya perancangan yang baik dan teratur, kehidupan orang Islam lebih terjaga dan taraf kehidupan dapat dibela dan ditingkatkan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Matlamat saya adalah untuk menyediakan satu pelan perancangan yang terbaik mengikut kemampuan dan keperluan setiap keluarga.

Perwarisan Harta

  • Dokumen Wasiat
  • Dokumen Hibah
  • Perlantikan Penjaga Anak
  • Pelaksana Amanah

Financial Planning

  • Saving Money
  • Protect Money
  • Increase Income
  • Invest Money

Mula Di Sini

Konsultasi Percuma

Setiap orang mempunyai target dan misi yang unik dan tersendiri berkaitan perancangan dan perwarisan harta. Izinkan saya untuk membantu anda mencapai target dan misi tersebut dengan sesi konsultasi secara percuma. Klik sini untuk mula.


Peluang Kerjaya

Berkongsi misi yang sama dengan saya? Apa kata kita berganding bahu bersama mencapai misi tersebut. Agensi saya memerlukan orang yang jujur dan bersemangat seperti anda untuk terus memperjuangkan misi ini. Klik sini untuk mula.